SERVICE

Service

För att säkerställa din klimatlösning behöver du regelbunden översyn och kontroll av desamma.

Detta ger alltid sänkta kostnader, högre driftsäkerhet samt ett bra klimat. Vi kallar det för Klimatvård!

Självklart åtar vi oss kompletta och långsiktiga service-avtal oavsett storlek på din anläggning.